EESTI SPORDIAJALOO SELTSI AULIIKMED

Seltsi põhikirja kohaselt võidakse seltsi auliikmeks valida juhatuse ettepanekul ning täiskogu 2/3 häälteenamusega Eesti spordiajaloo edendamisel erilisi teeneid omavaid isikuid. Eesti Spordiajaloo Seltsi esimeseks auliikmeks valiti 1990. aastal Eesti Spordimuuseumi üks rajajaid ning esimene direktor Aksel Tiik.

1990 - AKSEL TIIK (1921-2010)
1991  - EUGEN PIISANG (1917-2003)        
1992 - RUUDI TOOMSALU (1913-2002)              
1993 - OLIVER PURI (1925-2003)
1994 - AIME PÄRNAKIVI (1935)
1995 - JUHAN MANDRE (1922-2008)
1996 - ANTS KALA (1924-2011)
1997 - VAMBOLA REMMEL (1922-2015)
1998 - HEINO KASK (1924-1999)
1999 - JOHANNES NITTIM (1918-2006)
1999 - ARNOLD VAIKSAAR (1929-2009)
2001 - KALJO-MIHKEL JOHANNES (1929-2010)
2001 - VALTER LENK (1929-2020)
2002 - LEMBIT KOIK (1929-2017)
2003 - JUHAN MAIDLO (1930-2015)
2004 - ERLEND TEEMÄGI (1929-2021)
2005 - OLAF LANGSEPP (1930-2021)
2006 - VELLO VIIRSALU (1938-2011)
2007 - NORA KUTTI (1922-2020)
2008 - HENN SAARMANN (1934-2008)
2009 - UNO AAVA (1928)
2009 - PAUL KULDKEPP (1934-2020)
2010 - AARAND ROOS (1940-2020)
2011  - ENN MAINLA (1944)
2012 - VELLO LÄÄN (1937-2022)
2013 - LINDA JAANSON (1933)
2014 - ILLE PALM (1937)
2014 - TIIT LÄÄNE (1958)
2015 - REIN JÄRVA (1945)
2016 - VALERI MAKSIMOV (1949-2022)
2017 - MERIKE RÕTOVA (1936)
2018 - HELDUR TUULEMÄE (1929)
2019 - PAAVO KIVINE (1939)
2019 - TIIT KARUKS (1946)
2021 - VIIVE REESAR (1944)
2021 - MÄRT IBRUS (1949)
2022 - TOIVO VIILEP (1948)
2023 - ENN HALLIK (1950)