Tallinna osakonna asutamise mõte tõusis päevakorda peagi pärast seltsi asutamist 1989. aastal. Konkreetsete otsusteni jõuti 1993. aasta lõpul, kui ESASi täiskogu soovitas oma koosolekul osakond Tallinnasse luua. Tarviduse osakonna järele Tallinnas tingisid mitmed asjaolud - pool ESASi liikmetest elas Tallinnas, Tallinnas asusid ja asuvad ka praegu kesksed spordi juhtorganid, rahvusraamatukogu, rida arhiive, tollal veel ka ilmunud spordiväljaannete toimetused jne. 13. jaanuaril 1994 valis äsjamoodustatud osakonna juhatus oma esimeheks Ants Kala, kes oli selles ametis novembrini 2000. Sealt alates on Tallinna osakonda juhtinud Rein Järva.

ESAS Tallinna osakonna eestseisus 2023-2025
REIN JÄRVA - esimees
HENNO LINN - aseesimees
VIIVE REESAR - sekretär
TIINA NAARITS-LINN
TIIT KARUKS