EESTI SPORDIAJALOO SELTSI AULIIKMED

Seltsi põhikirja kohaselt võidakse seltsi auliikmeks valida juhatuse ettepanekul ning täiskogu 2/3 häälteenamusega Eesti spordiajaloo edendamisel erilisi teeneid omavaid isikuid. Eesti Spordiajaloo Seltsi esimeseks auliikmeks valiti 1990. aastal Eesti Spordimuuseumi üks rajajaid ning esimene direktor Aksel Tiik.

1990
AKSEL TIIK (1921-2010)

2001
KALJO-MIHKEL JOHANNES (1929-2010)
1991EUGEN PIISANG (1917-2003)


VALTER LENK (1929-2020)
1992RUUDI TOOMSALU (1913-2002)

2002
LEMBIT KOIK (1929-2017)
1993OLIVER PURI (1925-2003)
 2003JUHAN MAIDLO (1930-2015)
1994AIME PÄRNAKIVI (1935)
 2004
ERLEND TEEMÄGI (1929-2021)
1995JUHAN MANDRE (1922-2008)
 2005
OLAF LANGSEPP (1930-2021)
1996ANTS KALA (1924-2011)
 2006
VELLO VIIRSALU (1938-2011)
1997VAMBOLA REMMEL (1922-2015)
 2007
NORA KUTTI (1922-2020)
1998HEINO KASK (1924-1999)
 2008
HENN SAARMANN (1934-2008)
1999JOHANNES NITTIM (1918-2006)
 2009
UNO AAVA (1928)
 ARNOLD VAIKSAAR (1929-2009)
  PAUL KULDKEPP (1934-2020)
    
2010AARAND ROOS (1940-2020)
 2021
VIIVE REESAR (1944)
2011ENN MAINLA (1944)
 
MÄRT IBRUS (1949)
2012VELLO LÄÄN (1937-2022)
 2022
TOIVO VIILEP (1948)
2013LINDA JAANSON (1933)
 2023
ENN HALLIK (1950)
2014ILLE PALM (1937)
   
 TIIT LÄÄNE (1958)
   
2015REIN JÄRVA (1945)
   
2016VALERI MAKSIMOV (1949-2022)
   
2017MERIKE RÕTOVA (1936)
   
2018HELDUR TUULEMÄE (1929)
   
2019PAAVO KIVINE (1939)
   
 TIIT KARUKS (1946)