TÄISKOGU KOOSOLEKU JA KONVERENTSI KAVA

ESAS täiskogu koosolek ja XII konverents toimuvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 28. novembril 2017. Täiskogu koosolek algab kell 11.00 ja konverents kell 13.00

TÄISKOGU KOOSOLEKU KAVA

10.30 Saabumine, registreerimine
11.00 Avamine
ESAS juhatuse aruanne tegevusest aruandeperioodil 28.11.2015 – 28.11.2017 - Enn Mainla
Tallinna osakonna tööst aruandeperioodil - Rein Järva
Revisjonikomisjoni ülevaade finantsseisust - Mai Luik
Kodulehe tutvustamine - Daimar Lell
Küsimused ja kommentaarid aruannete kohta
ESAS põhikirja korrigeerimine
Uue esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
Sõnavõtud ja soovitused uuele juhatusele

Kohvipaus ja muuseumi näitustega tutvumine kuni ESAS XII konverentsi alguseni


EESTI SPORDIAJALOO SELTSI XII KONVERENTSI
NSV Liidu rahvaste talispartakiaadid

KAVA

12.30 - 13.00 Konverentsile saabumine, registreerimine
13.00 Konverentsi avamine
13.05 Eesti esinemisest NL rahvaste talispartakiaadidel 1962 – 1990 - Mai Luik (osales I talispartakiaadil)
13.30 Muljeid Sverdlovski suusarajalt ja raja kõrvalt - Ene Altmäe (II)
13.50 Mälestusi Terskoli mägedelt - Anne Vasarik (II)
14.10 Talispartakiaadide suusaradadel läbi kaheteistkümne aasta - Jüri Voodla (II, VNFSV, III ja IV)
14.30 Püssiga talispartakiaadidel Miassis ja Sverdlovskis - Matti Kanep (VNFSV ja III)

14.50 Kohvipaus

15.20 Laskesuusatajana mitmel, seahulgas ka sõjalis-tehniliste spordialade I talispartakiaadil - Matti Paavo (VNFSV, III, I s.-t.sp, IV ja V)
15.40 Esimene talispartakiaadikogemus oli juuniorina meeldejääv - Rutt Šmigun (III, IV ja V)
16.00 Meenutusi kahe viimase talispartakiaadi suusarajalt - Jaanus Teppan (VI ja VII)
16.20 Sõjalis-tehniliste spordialade harrastajad 1977. aastal oma esimesel talispartakiaadil - Uno Aava (I s.-t.sp)
16.40 Talispartakiaadid spordiametniku pilgu läbi - Sven Kolga (III–VII)

17.00 Sõnavõtud (kuni 5 min), konverentsi lõpetamine

Eelmine
NORA KUTTI 95
Järgmine
EESTI DÜNAMO AJALOO I OSA ILMUNUD!

Vastused puuduvad

Email again: