VALTER LENGI FONDIST JAGATAKSE TOETUST ÜLIÕPILASSPORDI AJALOO UURIJATELE

Kuni 15. oktoobrini saab Eesti Rahvuskultuuri Fondile esitada taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2020. aastaks. Esmakordselt on taotlustele avatud Valter Lengi allfond.

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:

- üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires;

- üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated;

- üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatorite tegevus ja saavutuste talletamine.

Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassport kui tippspordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Valter Lenk.

Ajalised raamid nende suundade juures on:

- enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632

- Eesti Vabariik 1918-1940

- okupatsiooniperiood 1940-1991

- taasiseseisvunud Eesti alates 1991

Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet, taotleja CV ja taotluse põhjendus (motivatsioonikiri). Soovi korral (ei ole kohustuslik) võib taotlusele lisada ka soovitusi.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule, millesse kuuluvad Kaarel Antons, Enn Mainla, Mati Tolmoff, Ants Veetõusme ja Vahur Ööpik. 

Posti teel saadetud taotluste korral peab Tallinnasse jõudmise kuupäevaks olema 15. oktoober 2019. Elektrooniliselt saadetud (e-post: post@erkf.ee) taotluste puhul on viimane tähtaeg 15. oktoober kell 24.00 Eesti aja järgi. Vastuvõtt sihtasutuse büroos Ants Lauteri 7-13 tööpäeviti kell 10-16. Täiendavat informatsiooni saab telefonilt 6013 428 või www.erkf.ee/taotlejale

ESASi auliikme Valter Lengi poolt oma 80. sünnipäeval 2009. aastal algatatud Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondi eesmärgiks on toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Taotluse ankeedid ERKF veebilehel.

Eelmine
ENDLA PEETS 90: MUL ON PALJU RÕÕMU!
Järgmine
TAGASIVAATE NELJAPÄEVAD SPORDIMUUSEUMIS

Vastused puuduvad

Email again: